Зміст:
  1. Освіта
  2. Працевлаштування
  3. Булінг

Молодь не тільки забезпечує розвиток суспільства, а й формує його культуру та цінності. Проте сьогодення показує, що молоді люди в Україні зіткнулися зі значними труднощами, які заважають нормальному функціонуванню та розвитку. Основні з них — це освіта, працевлаштування та булінг.

Цікаво про здоровий спосіб життя на YouTube-каналі LIGA Life

Освіта

Згідно зі звітом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, за один рік (порівнюючи зі станом на 1 жовтня 2020 року) кількість студентів зменшилася на 3,5%, тобто майже на 37 000 осіб. Також 45% людей оцінили якість середньої освіти як низьку, ще 44% назвали її посередньою.

Існує багато чинників, які впливають на якість освіти серед молоді, включно з низьким рівнем фінансування освіти, відсутністю достатньої кількості вчителів та викладачів, дистанційним навчанням, відсутністю мотивації, застарілими методами навчання та відсутністю доступу до сучасних технологій, які можуть підвищити ефективність навчання. Одним із головних факторів, що впливають на низький рівень вищої освіти, є економічні проблеми. Багато молодих людей не можуть дозволити собі оплату за навчання, або не можуть відмовитися від роботи, щоб повністю зосередитися на навчанні.

Проблема освіти має наслідки для молоді та суспільства. Молоді люди, які не отримують якісної освіти, мають обмежені можливості для кар'єрного та особистісного розвитку. Внаслідок цього зростає безробіття серед молоді, зменшується економічний розвиток країни, а також підвищується рівень кримінальності серед молоді.

Для розв'язання цієї проблеми необхідно вжити комплексних заходів. По-перше, збільшення фінансування освіти, вдосконалення програм навчання, забезпечення доступності освіти для всіх шарів населення, створення інформаційних кампаній щодо важливості освіти та її переваг для молоді.

По-друге, важливо взаємодіяти з роботодавцями, щоб забезпечити належний рівень оплати праці та можливості кар'єрного розвитку для випускників.

Всі ці заходи можуть значно підвищити якість освіти та допомогти молоді реалізуватися за певним фахом.

Працевлаштування

За результатами дослідження 2022 року, найвищий рівень безробіття спостерігався серед молоді віком до 25 років — 19,1%.

Один з основних чинників, що сприяє високому рівню безробіття серед молоді, є недостатня кількість робочих місць, особливо в сільській місцевості та малих містах. Ще одним моментом є дискримінація молодих працівників та недостатній рівень оплати на ринку праці. Тому багато молодих людей змушені працювати на неофіційних роботах із низькою заробітною платою та без соціальних гарантій.

Високий рівень безробіття має низку наслідків:

  • економічні втрати, бо молодь є важливою частиною робочої сили та має великий потенціал для економічного розвитку;
  • зниження рівня життя молодих людей;
  • відчуття непотрібності у молоді, що погано впливає на їхнє психічне здоров'я та самооцінку;
  • міграції молодих людей за кордон, що спричиняє негативний вплив на розвиток країни.

Можна виділити декілька шляхів розв'язання проблеми безробіття серед молоді. Один із них — збільшення інвестицій до розвитку виробництва та підтримки малого, середнього бізнесу. Це може створити нові робочі місця.

Другим шляхом є підвищення якості освіти та навчання у молоді: збільшення кількості практичних занять та стажувань, а також розвиток нових технологій та компетенцій може допомогти молоді отримати більше можливостей для працевлаштування.

Третім шляхом є забезпечення державної підтримки молоді під час пошуку роботи. Це може включати фінансову допомогу для стартапів та розвитку бізнесу, програми навчання та перекваліфікації, а також пільги за умови зайнятості.

Булінг

За останніми даними ЮНІСЕФ, близько 67% дітей в Україні віком від 11 до 17 років стикаються з проблемою булінгу, однак найбільше приголомшує те, що з них 48% нікому не розповідають про такі випадки.

Фактори, що призводять до булінгу серед молоді — різноманітні, від сімейних проблем до психологічних чинників, таких як низька самооцінка або негативні зразки поведінки оточення. Також молодь може бути булієм або стати жертвою булінгу через недостатнє розуміння та неприйняття різниць у поглядах, поведінці, культурі та інших факторах.
Важливо, якщо дитина не навчена ефективно розв'язувати конфлікти, вона може використовувати булінг як спосіб розв'язання проблем.

Жертви булінгу стикаються з різними наслідками, такими як тривога, депресія, самотність та інші проблеми психічного здоров'я. Також булінг призводить до зниження самооцінки та навчальних досягнень.

Однак проблема має ще негативний вплив на суспільство загалом, зокрема на рівень освіти та злочинність. Крім того, булінг впливає на формування моральних цінностей та поглядів молоді на оточення.

Розв'язання проблеми з булінгом серед молоді можуть бути досить складним, оскільки вона має багато аспектів, але необхідно вжити наступних кроків у боротьбі з нею.

По-перше, підвищити освітню свідомість. Важливо проводити освітні заходи про булінг серед молоді, їхніх батьків та вчителів. Інформування про можливі наслідки булінгу та способи попередження можуть допомогти виявити та запобігти цьому явищу.

По-друге, забезпечення доступності психологічної підтримки та консультування молоді. Педагоги та психологи мають працювати з жертвами булінгу, щоб надати їм підтримку та допомогти з розв'язанням проблем.

По-третє, крім освіти та психологічної підтримки, повинні бути суворі правові заходи, що забезпечують каральну відповідальність для осіб, які займаються булінгом.

Україна має низку проблем, пов'язаних із молоддю, зокрема освітою, булінгом та безробіттям. Погіршення якості освіти призводить до зниження рівня освіченості, що може впливати на економіку та розвиток країни. Проблема безробіття серед молоді веде до економічної нестабільності, зниження соціальної активності та самооцінки молоді. Булінг має серйозний вплив на фізичне та психічне здоров'я молоді, також має наслідки для суспільства. Щоб розв'язувати ці проблеми, необхідно залучати державу, громадські організації та молодь до співпраці та спільної роботи в цих напрямках.

Олена Кулаковська, студентка 2 курсу Національного університету "Острозька академія" для LIGA.Life.